Админ протоколы оформление

Информационный форум Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству Автономной Республики Крым

Админ протоколы оформление

Номер сообщения:#1  Сообщение Биолог » 24.12.2010, 13:28

Желательно это прочитать, потому что не знание инструкций не освобождает от их заполнения.
А если правильно прочитать, можно спокойно и доказать свои права.[scroll]ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

31.08.2010 N 262

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2010 р.
за N 863/18158


Про затвердження Інструкції з оформлення органами
Державного комітету лісового господарства України
матеріалів про адміністративні правопорушенняВідповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) та з метою дотримання органами Державного комітету лісового господарства України законодавства при здійсненні провадження у справах про адміністративні правопорушення Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Управлінню контрольно-ревізійної роботи та державної охорони лісів (Парфенюк В.А.):

2.1. Забезпечити подання наказу на державну реєстрацію в установленому законом порядку до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести до відома Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства, обласних управлінь лісового та мисливського господарства, підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Державного комітету лісового господарства України, цей наказ та цю Інструкцію.

3. Голові Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства, начальникам обласних управлінь лісового та мисливського господарства, керівникам підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Державного комітету лісового господарства України, забезпечити неухильне виконання вимог Інструкції посадовими особами державної лісової охорони.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Червоного В.О.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова М.Х.Шершун
[/scroll]

[scroll]ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони
навколишнього природного
середовища України М.В.Злочевський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
лісового господарства
України
31.08.2010 N 262

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2010 р.
за N 863/18158


ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення органами Державного комітету
лісового господарства України матеріалів
про адміністративні правопорушенняI. Загальні положення

1.1. Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі -КУпАП) та іншими законами України.

1.2. Інструкція визначає порядок оформлення та обліку матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами органів лісового господарства. Перелік посадових осіб органів лісового господарства, які мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення, визначено статтею 241 КУпАП ( 80732-10 ).

II. Оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення

2.1. При вчиненні громадянами та посадовими особами адміністративних правопорушень у сфері лісового господарства уповноважені на те посадові особи згідно зі статтею 255 КУпАП ( 80732-10 ) складають протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) за встановленою формою (додаток 1).

2.2. Складати протокол про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 49, 63-70, 73, 75, 77, 188-5 КУпАП ( 80731-10 ), мають право посадові особи органів лісового господарства, яким відповідно до статті 241 КУпАП ( 80732-10 ) надано право розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.

2.3. Протокол складається на місці виявлення правопорушення в двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягується до адміністративної відповідальності. У разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, посадові особи органів лісового господарства можуть доставляти порушника(ів) до органів, визначених статтею 259 КУпАП ( 80732-10 ).

2.4. При складанні протоколу вказується стаття КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), згідно з якою наступає адміністративна відповідальність за вчинені протиправні дії.
У протоколі обов'язково зазначаються:
дата і місце його складення;
посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка склала протокол;
відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення);
нормативний акт, який передбачає відповідальність за це правопорушення;
місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;
прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є;
заподіяна матеріальна шкода (у разі наявності);
пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;
інші відомості, необхідні для вирішення справи.

2.5. У разі якщо виявлено факт порушення лісового законодавства, однак особу порушника встановити неможливо (порушник вчинив правопорушення і зник з місця події), посадовою особою органу лісового господарства складається акт огляду місця вчинення порушення лісового законодавства (далі - акт) (додаток 2).
Складений акт протягом трьох днів з моменту виявлення правопорушення направляється до органу внутрішніх справ за місцем вчинення правопорушення для встановлення особи порушника. Виявлені при цьому незаконно добуті лісові ресурси вилучаються, про що зазначається в акті.

2.6. Відповідно до чинного законодавства протокол оформляється державною мовою.

2.7. Бланк протоколу заповнюється розбірливим почерком кульковою ручкою синього, фіолетового або чорного кольору чи друкарським способом. Підчистки та помарки не допускаються. У графах, які не заповнюються під час складання протоколу, проставляється прочерк. Внесення до протоколу додаткових записів після його підписання не допускається.

2.8. При складанні протоколу слід чітко та розбірливо викладати всі відомості, передбачені формою протоколу, звертаючи особливу увагу на точність і повноту викладення складу порушення.
Відповідно до статті 265 КУпАП ( 80732-10 ) речі й документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час огляду речей, вилучаються посадовими особами органів лісового господарства. Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис про огляд речей або адміністративне затримання.
Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у посадових осіб лісового господарства, яким надано право провадити вилучення речей і документів. На вилучені речі та документи порушнику видається опис знарядь незаконного добування (заготівлі) лісових ресурсів, транспортних засобів, лісопродукції, документів (додаток 3).

2.9. Протокол складається на кожну особу окремо, якщо правопорушення вчинено кількома особами.
Якщо однією особою вчинено два або більше адміністративних правопорушень, то адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

2.10. Протокол підписується посадовою особою органу лісового господарства, яка склала протокол, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності.
У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право дати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

2.11. Посадова особа органу лісового господарства, яка склала протокол, роз'яснює особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, її права та обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП ( 80732-10 ), про що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, ставить свій підпис; у разі її відмови від підпису в протоколі про це робиться відмітка та вручається чи надсилається повідомлення щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення.

2.12. Протокол надсилається органові (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення.

2.13. Про час та місце проведення розгляду справи порушнику вручається або надсилається поштою повідомлення щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення лісового законодавства (додаток 4).

2.14. Протокол не складається у разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 70, 73 та 77 КУпАП ( 80731-10 ), якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і особа не оспорює допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається.
Згідно із частиною другою статті 258 КУпАП ( 80732-10 ) протоколи не складаються і в інших випадках, коли відповідно до закону штраф накладається і стягується, а попередження оформлюється на місці вчинення правопорушення.
У випадках, передбачених частиною першою статті 258 КУпАП ( 80732-10 ), уповноваженими органами (посадовими особами) на місці вчинення правопорушення виноситься постанова у справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283 КУпАП.
Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа зобов'язана скласти протокол відповідно до вимог статті 256 КУпАП ( 80732-10 ). Цей протокол є додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення.

III. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
в лісовому господарстві

3.1. Справи про адміністративні правопорушення (далі - справа), передбачені статтями 49, 63-70, 73, 75, 77, 188-5 КУпАП ( 80731-10 ), розглядаються посадовими особами органів лісового господарства, зазначеними в частині другій статті 241 КУпАП ( 80732-10 ), за місцем вчинення правопорушення.

3.2. Справа розглядається в п'ятнадцятиденний строк з дня складення протоколу.

3.3. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, або її законного представника. Розгляд справи за відсутності правопорушника можливий лише у випадках, коли є дані про своєчасне його сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від нього не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

3.4. Відповідно до статті 278 КУпАП ( 80732-10 ) посадова особа органу лісового господарства під час підготовки до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:
чи належить до її компетенції розгляд даної справи;
чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;
чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;
чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвокатів.

3.5. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу колегіального органу або представлення посадової особи, яка розглядає дану справу. Посадова особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол, заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді справи прокурора заслуховується його висновок (стаття 279 КУпАП) ( 80732-10 ).

3.6. Посадова особа, яка виносить постанову про накладення адміністративного стягнення (далі - постанова) (додаток 5), оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю (стаття 252 КУпАП) ( 80732-10 ).
Якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушенні є ознаки злочину, він передає матеріали прокурору, органу досудового слідства або дізнання (стаття 253 КУпАП) ( 80732-10 ). При цьому виноситься постанова про закриття справи (додаток 6), яка передається разом з матеріалами та супровідним листом до цих органів.

3.7. Стягнення за адміністративне правопорушення накладається в межах, установлених КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) та іншими законами України. При накладенні стягнення враховуються характер учиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність (стаття 33 КУпАП).

3.8. До неповнолітніх віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні правопорушення, можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені статтею 24-1 КУпАП ( 80731-10 ).

3.9. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) підвідомчі суду (судді).
Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніше ніж через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніше ніж через три місяці з дня його виявлення.
У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття (стаття 38 КУпАП) ( 80731-10 ).

3.10. Усі матеріали на кожного правопорушника формуються в окремі справи про адміністративне правопорушення. Справа на правопорушника оформляється з моменту складання протоколу. У справі накопичуються усі матеріали, які стосуються правопорушення, а саме: протокол про адміністративне правопорушення, акт огляду місця вчинення правопорушення лісового законодавства, опис знарядь незаконного добування (заготівлі) лісових ресурсів, транспортних засобів, лісопродукції, документів, повідомлення про попередження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду справи у разі відсутності відповідної відмітки у протоколі, засвідчене її підписом, письмові пояснення, повідомлення, копії постанови про накладення адміністративного стягнення, листування з порушником, з органами державної виконавчої служби, суду, внутрішніх справ, документи, які підтверджують сплату штрафу порушником, а також інші документи та матеріали, які стосуються справи.
У справі оформляється титульний аркуш, на зворотному боці якого подається опис документів, що знаходяться у справі (додаток 7).

IV. Постанова по справі
про адміністративне правопорушення

4.1. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, посадова особа виносить постанову по справі відповідно до статті 283 КУпАП ( 80732-10 ). Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи.

4.2. Відповідно до статті 284 КУпАП ( 80732-10 ) у справі про адміністративне правопорушення посадова особа виносить одну з таких постанов:
про накладення адміністративного стягнення;
про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 КУпАП ( 80731-10 ) (додаток 8);
про закриття справи.
Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору, органу досудового слідства чи дізнання, а також за наявності обставин, передбачених статтею 247 КУпАП ( 80732-10 ).
Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається поштою рекомендованим листом особі, щодо якої її винесено. Копія постанови в той самий строк вручається або висилається потерпілому на його прохання. Копія постанови вручається під розписку. У разі якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

4.3. У випадках, передбачених статтею 258 КУпАП ( 80732-10 ), копія постанови уповноваженої посадової особи у справі про адміністративне правопорушення вручається особі, щодо якої її винесено, на місці вчинення правопорушення (частина п'ята статті 285 КУпАП).

4.4. Відповідно до вимог статті 283 КУпАП ( 80732-10 ) та статті 19 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) постанова повинна містити:
найменування органу (посадової особи), який виніс постанову, дату розгляду справи;
відомості про особу, щодо якої розглядається справа;
опис обставин, установлених при розгляді справи;
зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;
прийняте по справі рішення;
відомості про вирішення питання про вилучені речі і документи;
порядок набрання чинності;
вказівку про порядок і строк її оскарження, а також відомості про її виконання;
строк пред'явлення виконавчого документа до виконання.

4.5. Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу.

4.6. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) та іншими законами України (стаття 299 КУпАП).
При оскарженні або опротестуванні постанови вона підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення, за винятком постанов про застосування заходу стягнення у вигляді попередження, а також у випадках накладання штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.
Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу підлягає примусовому виконанню після закінчення строку, встановленого частиною першою статті 307 КУпАП ( 80732-10 ).
Постанова звертається до виконання посадовою особою органу лісового господарства, яка її винесла.

4.7. Не підлягає виконанню постанова, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. У разі оскарження чи опротестування постанови відповідно до статті 291 КУпАП ( 80732-10 ) перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301 КУпАП перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки.

4.8. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.
У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють.
Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу банку України, за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України (стаття 307 КУпАП) ( 80732-10 ).
У разі несплати правопорушником штрафу в строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП ( 80732-10 ), постанова супровідним листом (додаток 9) надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

4.9. Якщо буде встановлено, що постанову винесено посадовою особою лісового господарства, яка неправомочна вирішувати цю справу, то посадова особа лісового господарства, яка компетентна розглядати цю справу, скасовує зазначену постанову.

4.10. Постанова може бути оскаржена згідно зі статтею 288 КУпАП ( 80732-10 ) у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), з особливостями, встановленими КУпАП.
Постанову може бути скасовано або змінено за протестом прокурора керівником відповідного органу, а також незалежно від наявності протесту прокурора - керівником вищестоящого органу.

4.11. Скарги на постанови по справах про адміністративне правопорушення, подані до вищестоящого органу (вищестоящої посадової особи) особою, яка відповідно до статті 287 КУпАП ( 80732-10 ) не має права на оскарження таких постанов, повертаються скаржнику з відповідними роз'ясненнями у триденний строк з дня їх надходження.

4.12. Скарга і протест прокурора на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядаються правомочним органом (посадовою особою) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено законами України.
Відповідно до статті 293 КУпАП ( 80732-10 ) посадова особа органу лісового господарства при розгляді скарги або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:
залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення;
скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;
скасовує постанову і закриває справу;
змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.

4.13. Копія рішення по скарзі або протесту на постанову протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. В той же строк копія постанови по справі про адміністративне правопорушення надається потерпілому на його прохання.
Про результати розгляду протесту повідомляється прокуророві (стаття 295 КУпАП) ( 80732-10 ).

4.14. Постанова по справі про адміністративне правопорушення може бути опротестована прокурором протягом десяти днів з дня винесення постанови.
Скарга і протест на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядаються правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено законами України (додаток 10).

4.15. Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 26 КУпАП ( 80731-10 ), а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.

4.16. Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум, оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а також скасування інших обмежень, пов'язаних з цією постановою. У разі неможливості повернення предмета повертається його вартість.
Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту або виправних робіт, провадиться в порядку, встановленому законом.

4.17. Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових осіб, прокурорським наглядом, правом оскарження, іншими встановленими законом способами (частина четверта статті 7 КУпАП) ( 80731-10 ).

4.18. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється органом (посадовою особою), який виніс постанову, та іншими органами державної влади в порядку, встановленому законом.
У разі якщо постанову про накладення адміністративного стягнення складено з порушеннями її може бути скасовано або змінено за рішенням керівника органу лісового господарства, посадова особа якого винесла цю постанову (додаток 11).

V. Діловодство у справах
про адміністративні правопорушення

5.1. Бланки протоколу, постанови про накладення адміністративного стягнення, постанови про закриття справи, постанови про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 КУпАП ( 80731-10 ), виготовляються друкарським способом.
Посадовою особою органу лісового господарства, що призначається відповідним наказом, ведеться облік виготовлених, виданих та використаних бланків протоколів та постанов.
Зіпсовані бланки протоколів та постанов з відповідними письмовими поясненнями зберігаються у відповідальної особи, що здійснює контроль за їх обліком.

5.2. Протоколи та постанови мають наскрізну нумерацію органу лісового господарства, починаючи з першого номера, в межах календарного року.
Винесені за результатами розгляду адміністративних справ постанови реєструються в журналі реєстрації протоколів та постанов по справах про адміністративні правопорушення вимог лісового законодавства (додаток 12), сторінки якого пронумеровуються, прошнуровуються, скріплюються гербовою печаткою та підписом керівника органу лісового господарства.

5.3. Термін зберігання справ про адміністративні правопорушення встановлюється згідно з чинним законодавством.

Начальник управління
контрольно-ревізійної
роботи та державної
охорони лісів В.А.Парфенюк
[/scroll]


[scroll]
Додаток 1
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_______________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

Місцезнаходження _________ Телефон ____________________
__________________________ Факс _______________________
__________________________ Електронна пошта ___________
ПРОТОКОЛ N
про адміністративне правопорушення


"___" ______________ 20__ року ___________________________
(дата складення протоколу) (місце складання протоколу)


Я, __________________________________________________________
(повна назва посади)

_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи,
яка склала протокол)

склав цей протокол про те, що гр-н (гр-ка) _______________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

дата та місце народження _________________________________________
_________________________________________________________________,
проживає за адресою ______________________________________________
працює (навчається) на посаді ____________________________________
(повна назва місця роботи чи навчання

_________________________________________________________________,
із зазначенням поштової адреси)

сімейний стан _________, кількість утриманців _________, заробітна
плата ______________ грн здійснив(ла) адміністративне
правопорушення, відповідальність за яке передбачена пунктом _____,
частиною статті ___, а також статтею(ями) _________________ КУпАП,
о ___ год. ___ хв. "___" _______ 20 __ року ______________________
__________________________________________________________________
(місце, суть адміністративного правопорушення)

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
що є порушенням __________________________________________________
(перелік пунктів, частин статті, статей законів
та нормативного акта, що були порушені)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Внаслідок порушення вимог лісового законодавства державі
заподіяна шкода __________________________________________________
(суть заподіяної шкоди)

__________________________________________________________________
Порушником пред'явлені такі документи, що засвідчують його
особу ____________________________________________________________
(назва документа, серія, номер, ким і коли виданий)

У порушника виявлені ________________________________________
__________________________________________________________________
і вилучені _______________________________________________________
(на всі вилучені речі обов'язково видавати опис,
який підписує складач протоколу)

__________________________________________________________________
Інші відомості, необхідні для вирішення справи ______________
__________________________________________________________________
(чи притягувалася раніше особа до адміністративної
відповідальності, якщо так, то ким, коли і за що)

Чи чинив порушник опір (описати докладно) ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Пояснення особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, та її зауваження щодо змісту протоколу чи мотиви
відмови від його підписання ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Додатки (якщо вони є) _______________________________________
__________________________________________________________________
Розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться
о _____ год. ____ хв. ____ _____________ 20__ року в приміщенні __
__________________________________________________________________
(повна назва органу, в якому відбудеться розгляд справи)
Порушнику роз'яснено права відповідно до статті 268 КУпАП, зокрема: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову по справі, а також те, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

________________________________________
(П.І.Б. особи, якій роз'яснено її права,
підпис)

Посадова особа, яка склала протокол
____________ ________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності
____________ ________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

Свідки (за наявності):
____________ ________________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________________
(поштова адреса)

____________ ________________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________________
(поштова адреса)

Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів В.А.Парфенюк

Додаток 2
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_______________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

Місцезнаходження _________ Телефон ____________________
__________________________ Факс _______________________
__________________________ Електронна пошта ___________

АКТ
огляду місця вчинення правопорушення
лісового законодавства


"___" ______________ 20__ року ___________________________
(дата складення протоколу) (місце складання протоколу)


Я, __________________________________________________________
(повна назва посади)

_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що склала акт)

за участю ________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали учасників огляду місця
вчинення правопорушення лісового законодавства)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
склав(ли) цей акт про те, що "____" ___________________ 20___ року
о ____ год. ____ хв. у ___________________________________________
__________________________________________________________________
(місце вчинення виявленого правопорушення лісового
законодавства - підприємство, лісництво, урочище, квартал,
виділ, категорія лісів, лісотаксовий пояс, розряд такс)

__________________________________________________________________
було виявлено ____________________________________________________
(докладно описати суть виявленого правопорушення

__________________________________________________________________
лісового законодавства: незаконна рубка,
пошкодження підросту, межових знаків, сінокосу,
самовільне сінокосіння, пожежі)

_________________________________________________________________,
(обсяги правопорушення лісового законодавства)

відповідальність за яке передбачена ______________________________
__________________________________________________________________
(перелік пунктів, частин статей та статті законів
і нормативно-правових актів, що були порушені)

На місці вчинення правопорушення лісового законодавства
виявлені та вилучені _____________________________________________
__________________________________________________________________
(знаряддя вчинення правопорушення,
транспортні засоби, інші речі тощо)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Обсяг лісопродукції, виявленої на місці вчинення правопорушення лісового законодавства

---------------------------------------------------------------------------------------
| Вид | Вид незаконних рубок | Вид інших | Місце зберігання|
| лісо- | |правопорушень| лісопродукції. |
|продукції|-------------------------------------------+-------------|Посада, прізвище,|
| |довжина,| діаметр |ґатунок|кількість,|маса,|одиниці|обсяг| ініціали, підпис|
| | м |верхнього| | шт. |куб.м|виміру | | особи, що |
| | |відрізу, | | | | | | прийняла її на |
| | | см | | | | | | зберігання |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Порода дерев (чагарників) _____________________ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | |
|---------+--------+---------+-------+----------+-----+-------+-----+-----------------|
| | | | | | | | | |
|---------+--------+---------+-------+----------+-----+-------+-----+-----------------|
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------

У результаті цього порушення заподіяно шкоду лісовому
господарству на суму ________________________________________ грн,
(сума заподіяної шкоди цифрами, словами)

що розрахована за ________________________________________________
(назва методик та інших нормативно-правових актів,
відповідно до яких виконано розрахунок шкоди)

__________________________________________________________, нижче:

--------------------------------------------------------------------------------------
| Вид |Незаконна рубка дерев і чагарників, пошкодження| Інші правопорушення |
| право- | дерев і чагарників до ступеня припинення та | |
|порушення| неприпинення росту, привласнення буреломних і | |
| | вітровальних дерев | |
| |-----------------------------------------------+--------------------------|
| |діаметр | кількість | маса | таксова |розмір |одиниці| обсяг |розмір|
| |дерева, | дерев |дерев,| вартість |шкоди, |виміру |(кількість,|шкоди |
| |см (пня/|(чагарників)|куб.м |дерев, грн| грн | | площа) | |
| | 1,3 м) | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Порода дерев (чагарників) ________________________________ |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | |
|---------+--------+------------+------+----------+-------+-------+-----------+------|
| | | | | | | | | |
|---------+--------+------------+------+----------+-------+-------+-----------+------|
| | | | | | | | | |
|---------+--------+------------+------+----------+-------+-------+-----------+------|
| Разом: | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
Посадова особа, що склала акт огляду місця вчинення правопорушення лісового законодавства
______________ ____________________________________________
(підпис) (посада, прізвище, ініціали)
Учасники огляду місця вчинення правопорушення лісового законодавства
1. ______________________________________ _________________,
(посада, прізвище, ініціали) (підпис)

який проживає ___________________________________________________;
2. ______________________________________ _________________,
(посада, прізвище, ініціали) (підпис)

який проживає ____________________________________________________

Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів В.А.Парфенюк


Додаток 3
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_______________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

Складається
в двох примірниках,
перший примірник вручається
власнику майна

"__" _________ 20__ року

ОПИС
знарядь незаконного добування (заготівлі)
лісових ресурсів, транспортних засобів,
лісопродукції, документів,

вилучених у гр-на (гр-ки) _______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи,
в якої вилучаються речі)

згідно з протоколом від "__" _______________ 20__ року N ________


----------------------------------------------------------------------
| Найменування |Одиниця|Кількість|Марка або модель, серія |Примітка|
|знарядь, лісових|виміру | | та номер, колір, | |
| ресурсів, | | | матеріал, розміри, | |
| продукції | | |характеристика (якісний | |
| | | | стан), прикмети тощо | |
|----------------+-------+---------+------------------------+--------|
| | | | | |
|----------------+-------+---------+------------------------+--------|
| | | | | |
|----------------+-------+---------+------------------------+--------|
| | | | | |
----------------------------------------------------------------------

Усього найменувань __________________________________________

Місце зберігання вилученого майна до розгляду справи про
адміністративне правопорушення - ________________________________,
відповідальний за зберігання _____________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка відповідає за зберігання)

Опис склав
____________________________________________________ __________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові складача опису) (підпис)

На зберігання прийняв
____________________________________________________ __________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, (підпис)
яка відповідає за зберігання)

Опис отримав __________ ______________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові особи,
в якої вилучаються речі)

Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів В.А.Парфенюк


Додаток 4
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_______________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

Місцезнаходження ________ Телефон ____________________
_________________________ Факс _______________________
_________________________ Електронна пошта ___________

___________________________
(прізвище, ім'я
та по батькові)

___________________________
(поштова адреса особи,
яку викликають)

___________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо розгляду справи про адміністративне
правопорушення лісового законодавства

"___" __________ 20__ року N __________


Відповідно до статей 268, 276 і 278 КУпАП повідомляю, що
розгляд справи про адміністративне правопорушення, яке Ви вчинили,
відбудеться о _____ год. ___ хв. "____" ___________ 20___ року в
приміщенні _______________________________________________________
(повна назва органу, в якому відбудеться розгляд справи)

__________________________________________________________________
за адресою _______________________________________________________
(місцезнаходження органу, де відбудеться розгляд справи)
Вам при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, та інші документи, необхідні для розгляду справи
__________________________________________________________________
(перелік документів, які необхідно мати з собою)

__________________________________________________________________
У разі Вашого нез'явлення (у випадках, визначених статтею 268 КУпАП) справу буде розглянуто без Вашої участі.

_____________________________________
(повна назва посади,

_____________________________________ ____________
прізвище, ім'я та по батькові особи, (підпис)
яка викликає)

Відмітка про отримання повідомлення

-------------------------------------------------------------------------
|Повідомлення особа | Повідомлення надіслане рекомендованим листом |
|отримала особисто | "___" ___________ 20___ року N ________ |
| |________________________________________________|
|"___" ______ 20__ року|(повна назва посади, прізвище та ініціали особи,|
|______________ | |
|(підпис особи) |________________________________________________|
| | яка відправила повідомлення) |
-------------------------------------------------------------------------

Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів В.А.Парфенюк
Додаток 5
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_______________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

Місцезнаходження ________ Телефон ____________________
_________________________ Факс _______________________
_________________________ Електронна пошта ___________

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення

"___" ____________ 20__ року N ___________


Я, _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка виносить постанову)

розглянувши протокол про адміністративне правопорушення вимог
лісового законодавства від "___" ______________ 20__ року N _____,
який складений "______" ______________________________ 20____ року
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи (без скорочень),

_________________________________________________________________,
яка склала протокол)

вислухавши осіб, що брали участь у розгляді справи, та дослідивши
докази,
ВСТАНОВИВ:

Гр-н (гр-ка) ___________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові особи (без скорочень),
яка притягається до адміністративної відповідальності)

ідентифікаційний номер (за наявності) ___________________________,
дата ___________ та місце народження ____________________________,
який (яка) зареєстрований(а) за адресою __________________________
(місце реєстрації особи)

_________________________________________ і працює (навчається) на
посаді ___________________________________________________________
(посада, повна назва місця роботи чи навчання,
його повна поштова адреса)

вчинив(ла) правопорушення, відповідальність за яке передбачена
статтею _____ частини ______ КУпАП, тим, що ______________________
__________________________________________________________________
(короткий виклад обставин та суть правопорушення)

У результаті цього порушення заподіяно шкоду лісовому
господарству на суму ________________________________________ грн,
(цифрами та словами)

що розрахована за ________________________________________________
(назва методик та інших нормативно-правових актів,

__________________________________________________________________
відповідно до яких виконано розрахунок шкоди)

Керуючись частиною ____ статті ____ та статтями 33, 35, 241,
283, 284 КУпАП, а також __________________________________________
_________________________________________________________________,
(назва та статті інших законів та нормативно-правових актів,
якими керується посадова особа)
ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати гр-на (гр-ку) ____________________________________
(посада, прізвище, ім'я
та по батькові)

винним(ою) у вчиненні адміністративного правопорушення,
відповідальність за яке передбачена частиною ___ статті ___ КУпАП,
та накласти на нього (неї) адміністративне стягнення у вигляді
штрафу в розмірі ____________________________________________ грн.
(цифрами та словами)

2. Згідно зі статтею 265 КУпАП вилучені для тимчасового
зберігання _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(вказати перелік цінностей, документів, речей,
які є знаряддям правопорушення, їх індивідуальні ознаки,
а за потреби - місця та обставини їх виявлення, рішення,
яке прийняте стосовно них: повернути власникові,
передати до органів внутрішніх справ тощо)

3. Роз'яснити гр-ну (гр-ці) ________________________________,
(посада, прізвище, ім'я
та по батькові)

що згідно зі статтею 307 КУпАП штраф ним (нею) має бути сплачений
не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня вручення йому (їй)
постанови про накладення адміністративного стягнення, а в разі
оскарження або опротестування такої постанови - не пізніше ніж
через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або
протесту без задоволення.
У разі несплати штрафу в установлений законом строк постанова про накладення адміністративного стягнення буде надіслана для примусового виконання до органу Державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна.
Штраф повинен бути внесений через установу банку України на
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(реквізити установи банку, на які необхідно сплатити вказану суму)

4. З урахуванням частини другої статті 308 КупАП у разі
несплати _________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КупАП, при
примусовому виконанні цієї постанови органами державної виконавчої
служби з правопорушника стягнути у примусовому порядку подвійний
розмір штрафу в розмірі _____________________________________ грн.
(цифрами та словами)

Копію платіжного документа подати (надіслати) до ____________
__________________________________________________________________
(найменування та адреса відповідного органу,
що виніс постанову про адміністративне правопорушення)

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може
бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення у порядку,
визначеному статтями 287-289 КупАП, до ___________________________
__________________________________________________________________
(указати орган і його адресу,
або посадову особу вищого рівня, або суд)

Дата набрання чинності "____" ________________ 20__ року.
Строк пред'явлення виконавчого документа до виконання
до "__" _________ 20__ року (протягом трьох місяців з дня його
винесення).

______________________________
(повна назва посади особи,
яка винесла постанову,

______________________________ ______________
прізвище, ім'я та по (підпис)
батькові посадової особи)

М.П.

Відмітка про доведення постанови до відома особи,
стосовно якої її винесено

-------------------------------------------------------------------------
|Копію постанови особа |Копія постанови надіслана рекомендованим листом |
|отримала особисто |з повідомленням "___" _________ 20__ року N____ |
|"___" ______ 20__ року| |
| |________________________________________________|
|_____________________ |(повна назва посади, прізвище та ініціали особи,|
| (підпис особи) | яка відправила постанову) |
-------------------------------------------------------------------------

Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів В.А.Парфенюк
Додаток 6
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_______________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

Місцезнаходження ________ Телефон ____________________
_________________________ Факс _______________________
_________________________ Електронна пошта ___________

ПОСТАНОВА
про закриття справи

"___" _________ 20__ року N ___________


Я, _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка виносить постанову)

розглянувши протокол про адміністративне правопорушення вимог
лісового законодавства від "___" ___________ 20___ року N _______,
який складений "____" ______________________________ 20______ року
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи (без скорочень),
яка склала протокол)

вислухавши осіб, що брали участь у розгляді справи, та дослідивши
докази,
ВСТАНОВИВ:

Гр-н (гр-ка) ____________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові (без скорочень)

_________________________________________________________________,
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

дата __________ та місце народження _____________________________,
який (яка) проживає за адресою ___________________________________
(місце проживання особи)

__________________________________ і працює (навчається) на посаді
_________________________________________________________________,
(посада, повна назва місця роботи чи навчання,
його повна поштова адреса)

вчинив(ла) правопорушення, відповідальність за яке передбачена
частиною ______ статті ______ КУпАП, тим, що _____________________
__________________________________________________________________
(короткий виклад обставин та суть правопорушення)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
У результаті цього порушення заподіяно шкоду лісовому
господарству на суму ________________________________________ грн,
(цифрами, словами)

що розрахована за ________________________________________________
__________________________________________________________________
(назва методик та інших нормативно-правових актів,
відповідно до яких виконано розрахунок шкоди)

При розгляді справи були встановлені такі обставини, що
передбачені пунктом ____ статті 247 КУпАП: _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Керуючись частиною _____ статті _____ та статтями 241, 247,
253, 283, 284 КУпАП, а також _____________________________________
__________________________________________________________________
(перелік пунктів, частин статей та статті інших законів
та нормативно-правових актів, якими керується посадова особа)
ПОСТАНОВИВ:

1. Справу про адміністративне правопорушення, яке вчинив(ла)
гр-н (гр-ка) _____________________________________________________
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові особи (без скорочень),
стосовно якої розглядається справа)

закрити, _________________________________________________________
(матеріали направити за належністю,
обмежитись усним зауваженням, попередити)

2. Згідно зі статтею 265 КУпАП виявлені та вилучені для
тимчасового зберігання ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указати перелік цінностей, документів, речей, які є знаряддям
правопорушення, їх індивідуальні ознаки, а за потреби - місця
та обставини виявлення, рішення, яке прийняте стосовно них:
повернути власникові, передати до органів
державної виконавчої служби тощо)
3. Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення у порядку, визначеному статтями 287-289 КУпАП.

_____________________________
(повна назва посади особи,
яка винесла постанову,

_____________________________ ________________
прізвище, ім'я та по (підпис)
батькові посадової особи)

Відмітка про доведення постанови до відома особи,
стосовно якої її винесено

-------------------------------------------------------------------------
|Копію постанови особа |Копія постанови надіслана рекомендованим листом |
|отримала особисто |з повідомленням "___" _________ 20__ року N____ |
|"___" ______ 20__ року| |
| |________________________________________________|
|_____________________ |(повна назва посади, прізвище та ініціали особи,|
| (підпис особи) | яка відправила постанову) |
-------------------------------------------------------------------------

Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів В.А.ПарфенюкДодаток 7
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_______________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

СПРАВА
про адміністративне правопорушення


гр-на (гр-ки) ___________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка скоїла адміністративне правопорушення)

за статтею ___ Кодексу України про адміністративні правопорушення


Постанова N __________ від "___" ____________ 20__ року

ОПИС
документів, що знаходяться у справі

------------------------------------------------------------------
| N з/п | Найменування документа | Кількість аркушів | Примітка |
|--------+------------------------+-------------------+----------|
| | | | |
|--------+------------------------+-------------------+----------|
| | | | |
|--------+------------------------+-------------------+----------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Відомості щодо справи

------------------------------------------------------------------
| N з/п | Дії, вчинені в процесі | Дата, номер |Кількість|
| | адміністративного |документа, прізвище | аркушів |
| | провадження у справі | посадової особи, | |
| | |яка прийняла рішення| |
|--------+------------------------+--------------------+---------|
| | | | |
|--------+------------------------+--------------------+---------|
| | | | |
|--------+------------------------+--------------------+---------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
Заповнюється при передачі на зберігання до архіву:
Усього у справі ____________ документів на _________ аркушах.
Опис документів склав _______________________________________
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка розглядала справу)

"___" ___________ 20__ року ______________
(підпис)

Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів В.А.Парфенюк

Додаток 8
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_______________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

Місцезнаходження ________ Телефон ____________________
_________________________ Факс _______________________
_________________________ Електронна пошта ___________

ПОСТАНОВА
про застосування заходів впливу,
передбачених статтею 24-1 Кодексу України
про адміністративні правопорушення

"___" __________ 20__ року N __________


Я, _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка виносить постанову)

розглянувши протокол про адміністративне правопорушення вимог
лісового законодавства від "___" ____________ 20___ року N ______,
який складений "_______" __________________ 20__ року ____________
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи (без скорочень),

_________________________________________________________________,
яка склала протокол)

вислухавши осіб, що брали участь у розгляді справи, та дослідивши
докази,
ВСТАНОВИВ:

Неповнолітній(я) ___________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові
неповнолітньої особи)

дата _____________ та місце народження __________________________,
який (яка) зареєстрований(а) за адресою _________________________,
(місце реєстрації особи)

вчинив(ла) правопорушення, відповідальність за яке передбачена ___
__________________________________________________________________
(перелік пунктів, частин статей,
статей нормативного акта, що були порушені)

тим, що __________________________________________________________
(викладається суть правопорушення відповідно до протоколу

__________________________________________________________________
про адміністративне правопорушення, а також обставини,

__________________________________________________________________
встановлені при розгляді справи)

Внаслідок цього порушення заподіяно шкоду на суму ______ грн,
що розрахована за ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(назви нормативно-правових актів,
відповідно до яких виконано розрахунок шкоди)
За згадане правопорушення відповідальність передбачена частиною ___ статті ____ КУпАП.
Керуючись пунктом ______, частиною _______ статті ________ та
статтями 24, 24-1, 239, 283, 284 КУпАП, а також __________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(перелік пунктів, частин статті та статей нормативно-правових
актів, якими керується посадова особа)
ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати неповнолітнього(ю) _______________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

винним (винною) у вчиненні адміністративного правопорушення,
відповідальність за яке передбачена частиною __ статті ____ КУпАП,
та застосувати до нього (неї) такий захід впливу: ________________
__________________________________________________________________
(вид впливу відповідно до статті 241 КУпАП)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, вирішити у судовому порядку згідно із законом.
Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення до вищестоящого органу (вищестоящій посадовій особі) або в районний (міський) суд.

Ця постанова набирає законної сили "___" _________ 20__ року.

________________________________________ ___________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові (підпис)
особи, яка винесла постанову)

М.П.

Відмітка про доведення постанови до відома особи,
щодо якої її винесено

-------------------------------------------------------------------------
|Копію постанови особа |Копія постанови надіслана рекомендованим листом |
|отримала особисто |з повідомленням "___" _________ 20__ року N____ |
|"___" ______ 20__ року|________________________________________________|
| |________________________________________________|
|_____________________ |(повна назва посади, прізвище та ініціали особи,|
| (підпис особи) | яка відправила постанову) |
-------------------------------------------------------------------------

Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів В.А.ПарфенюкДодаток 9
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_______________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

Місцезнаходження __________ Телефон ____________________
___________________________ Факс _______________________
___________________________ Електронна пошта ___________

Органу державної виконавчої
служби
"__" ______ 20__ року N ___ ____________________________
(область, місто, район,
Щодо примусового виконання
постанови про стягнення ____________________________
штрафу повна адреса)


Постановою __________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (без скорочень) посадової особи
органу лісового господарства, якою накладено стягнення)

про накладення адміністративного стягнення від "__" ____ 20__ року
N __ на гр-на (гр-ку) ___________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові (без скорочень))

який (яка) працює _______________________________________________,
(найменування юридичної особи)

проживає ________________________________________________________,
(повна адреса місця проживання,
роботи або місце знаходження майна)

за порушення вимог лісового законодавства накладено штраф на суму
_____________________________________________________________ грн.
(цифрами та словами)

У встановлений законом строк ________________________________
(строк, до якого штраф мав
бути сплачений)

штраф добровільно не сплачено, постанова про накладення
адміністративного стягнення в установленому порядку не оскаржена
(не опротестована прокурором).
На підставі викладеного та керуючись статтею 308 КУпАП і
статтею 3 Закону України "Про виконавче провадження", прошу
примусово стягнути з гр-на (гр-ки) _______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________________________________
штраф у сумі ________________________________________________ грн.
(цифрами та словами)

і перерахувати його на поточний рахунок до Державного бюджету
України.
Постанову з відміткою про виконання прошу відповідно до
статті 310 КУпАП повернути _______________________________________
__________________________________________________________________
(найменування органу лісового господарства, який виніс постанову)

Додаток: постанова про накладення адміністративного стягнення
від "___" _________ 20__ року N _______ на _________ аркушах.

____________________________________ ________________
(посада, прізвище та ініціали) (підпис)

Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів В.А.Парфенюк
Додаток 10
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_______________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

Місцезнаходження __________ Телефон ____________________
___________________________ Факс _______________________
___________________________ Електронна пошта ___________

РІШЕННЯ
за скаргою (протестом прокурора) на постанову
(потрібне підкреслити)

про адміністративне правопорушення

"___" ___________ 20__ року N ________


Я, _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка розглядала скаргу)

розглянувши скаргу від "_______" _______________________ 20__ року
гр-на (гр-ки) ___________________________________________________,
(прізвище, ініціали особи, яка подала скаргу)

який (яка) зареєстрований(а) за адресою __________________________
(місце реєстрації особи)

_________________________________________________________________,
протест прокурора ________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові прокурора,
яким опротестовано постанову,

__________________________________________________________________
назва органу прокуратури)

на постанову _____________________________________________________
(найменування органу лісового господарства,
що виніс постанову про адміністративне правопорушення,

__________________________________________________________________
та посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи,
яка винесла постанову)

про накладення адміністративного стягнення від "__" ____ 20__ року
N ________ та наявні матеріали цієї справи,
ВСТАНОВИВ:
__________________________________________________________________
(суть скарги та суть справи про адміністративне правопорушення)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Керуючись частиною ____ статті ___ і статтями 278, 279, 293, 295 КУпАП,

ВИРІШИВ:

1. __________________________________________________________
(прийняте рішення відповідно до статті 293 КУпАП:

__________________________________________________________________
залишив постанову без змін, а скаргу або протест без задоволення,

__________________________________________________________________
скасував постанову і надіслав справу на новий розгляд,
скасував постанову і закрив справу, зменшив суму штрафу)

2. Надіслати копії цього рішення в триденний строк __________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подала скаргу,
чи прокурора, який опротестував постанову,

__________________________________________________________________
найменування органу прокуратури)

та _______________________________________________________________
(найменування органу лісового господарства,
який виніс постанову про адміністративне правопорушення)

__________________________________________________________________

_________________________________
(повна назва посади особи,
яка прийняла рішення,

_________________________________ ________________
прізвище, ім'я та по батькові (підпис)
посадової особи)

М.П.

Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів В.А.Парфенюк
Додаток 11
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_______________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

Місцезнаходження __________ Телефон ____________________
___________________________ Факс _______________________
___________________________ Електронна пошта ___________

РІШЕННЯ
щодо скасування чи зміни постанови
по справі про адміністративне правопорушення
незалежно від наявності протесту прокурора чи скарги

"___" ___________ 20__ року N __________


Я, __________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника
органу Держкомлісгоспу, який склав рішення)

керуючись частиною третьою статті 7 та частиною четвертою
статті 288 КУпАП, розглянув постанову по справі про
адміністративне правопорушення від "___" _______ 20__ року N ____,
яку виніс ________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи,
яка винесла постанову)

щодо гр-на (гр-ки) ______________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові особи,
щодо якої винесена постанова)

який (яка) зареєстрований(а) за адресою __________________________
(місце реєстрації особи)

_________________________________________________________________,
та інші матеріали цієї справи і
ВСТАНОВИВ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Керуючись статтями 241, 288, 293 КУпАП,

ВИРІШИВ:
1. __________________________________________________________
(прийняте рішення відповідно до статті 293 КУпАП)

__________________________________________________________________
2. Надіслати копії цього рішення в триденний строк __________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, щодо якої винесено
постанову про адміністративне правопорушення)

__________________________________________________________________
та _______________________________________________________________
(найменування органу Держкомлісгоспу, який виніс постанову

__________________________________________________________________
про адміністративне правопорушення)

__________________________________________________________________

________________________________________ _________________
(повна назва посади, прізвище, (підпис)
ім'я та по батькові посадової особи,
яка прийняла рішення)

М.П.

Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів В.А.Парфенюк
Додаток 12
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_______________________________________________
(найменування органу лісового господарства)


ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів та постанов
по справах про адміністративні правопорушення
вимог лісового законодавства,
винесених __________________________________________,
(найменування органу лісового господарства
чи його структурного підрозділу)

N ____________-____________


Розпочатий "__" __________ 20__ року
Закінчений "__" __________ 20__ року
Зразок журналу

Ліва сторінка журналу

-------------------------------------------------------------------------------------
| N з/п | Посада, | Відомості про | Номер та дата | Посада, | Суть |
| та дата | прізвище, ім'я | особу, яка | складення |прізвище, |порушення за|
|винесення| та по батькові |притягається до | протоколу про |ім'я та по| протоколом |
|постанови| особи, яка |відповідальності|адміністративне| батькові |та посилання|
| |притягається до | |правопорушення |особи, яка| на |
| |відповідальності| | | склала |нормативний |
| | | | | протокол | акт |
|---------+----------------+----------------+---------------+----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------+----------------+----------------+---------------+----------+------------|
| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------

Права сторінка журналу

-------------------------------------------------------------------------------
|Результат|Відмітки| Результати |Направлено | Накладені |Відмітки про|
|розгляду | про | оскарження | для |адміністративні |стягнення |
| справи |закриття|(опротестування)|примусового|----------------| штрафу |
|(розмір |справи |постанови |стягнення |поперед- |штраф | (грн), |
|штрафу), | |(заповнюється за| | ження |(грн) |реквізити |
|санкції | |наявності | | | |платіжного |
| | |такого) | | | |документа |
|---------+--------+----------------+-----------+---------+------+------------|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------+--------+----------------+-----------+---------+------+------------|
| | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------

Керівник органу лісового
господарства України ____________________________ ____________
(прізвище та ініціали) (підпис)
Примітка. Журнал пронумеровується, прошнуровується та скріплюється гербовою печаткою.

Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів В.А.Парфенюк
[/scroll]

Тeкcт взято з сайта ВPУ
Глупая женщина пытается перевоспитать мужчину. Умная - стремится его научить. И только мудрая совершает почти невозможное - она оставляет его в покое.
Аватара пользователя
Биолог
 
Сообщения: 1585
Изображения: 49
Зарегистрирован: 19.12.2010, 23:58

Re: Админ протоколы оформление

Номер сообщения:#2  Сообщение Зеленый » 24.12.2010, 13:35

Макс, а на русский перевести если не ленива? :oops:
А то офицальные документы на "мове" это полный алес капут
Главное в экстремальном отдыхе - вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается пи..ец!
Аватара пользователя
Зеленый
Спасатель
 
Сообщения: 758
Изображения: 37
Зарегистрирован: 21.12.2010, 14:23

Re: Админ протоколы оформление

Номер сообщения:#3  Сообщение Matvij » 24.12.2010, 13:52

А ещё выложить бы статьи 255 КУпАП ( 80732-10 ), 49, 63-70, 73, 75, 77, 188-5 КУпАП ( 80731-10 ), 241 КУпАП ( 80732-10 ), 259 КУпАП ( 80732-10 ), 265 КУпАП ( 80732-10 ), 70 КУпАП ( 80731-10 ), 258 КУпАП ( 80732-10 ), и далее по тексту :)
Аватара пользователя
Matvij
 
Сообщения: 1231
Изображения: 12
Зарегистрирован: 21.12.2010, 14:16

Re: Админ протоколы оформление

Номер сообщения:#4  Сообщение Рамина » 24.12.2010, 14:06

Биолог писал(а):
2.6. Відповідно до чинного законодавства протокол оформляється державною мовою.Означает ли это, что если "посадова особа" завтыкала, и заполнила протокол "недержавною мовою", то его признают недействительным? Или нужно будет "оскаржувати" этот факт в суде?
Аватара пользователя
Рамина
 
Сообщения: 472
Изображения: 81
Зарегистрирован: 22.12.2010, 13:48
Откуда: Симф

Re: Админ протоколы оформление

Номер сообщения:#5  Сообщение Matvij » 24.12.2010, 15:11

Для Крыма есть юридическая лазейка: в протоколе указывается, что он по вашей просьбе составлен на русском. :)
ГАИшники именно так и делают.
Аватара пользователя
Matvij
 
Сообщения: 1231
Изображения: 12
Зарегистрирован: 21.12.2010, 14:16

Re: Админ протоколы оформление

Номер сообщения:#6  Сообщение ХАМмер » 25.12.2010, 02:29

Матвий писал(а):Для Крыма есть юридическая лазейка: в протоколе указывается, что он по вашей просьбе составлен на русском. :)
ГАИшники именно так и делают.
О!
Я так понял, в административном праве ты уже не теоретик, но практик? ;)
ХАМмер
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 22.12.2010, 13:38

Re: Админ протоколы оформление

Номер сообщения:#7  Сообщение ЭК » 25.12.2010, 03:35

Да все мы практики в этой стране.
А документик интересный! Много ли лесников в Крыму составят протокол рiдной мовой? А насчет русского - для меня не проблема по-украински написать в протоколе, что не желаю я протокол по-русски :P . И что, таки недействительный, неправомочный получится протокольчик...
ЭК
Модератор
 
Сообщения: 1649
Изображения: 104
Зарегистрирован: 19.12.2010, 23:53


Вернуться в Рескомлес АР Крым

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron