Утилизация отработанных батареек

Акция "Очистим Крым От Мусора". Организация и проведение экологических акций в горно-лесной зоне Крыма, обсуждение вопросов экологии

Утилизация отработанных батареек

Номер сообщения:#1  Сообщение Рамина » 12.04.2012, 15:02

Информация для тех, кто интересовался вопросом утилизации отработанных батареек и аккумуляторов, и для всех - к размышлению.

О вреде разложения батареек на мусорных свалках и в земле, и о том, как происходит утилизация в нормальных странах, в интернете написано много и подробно. У нас в Украине только недавно в некоторых крупных городах разными организациями был налажен сбор отработанных батареек и аккумуляторов, где-то даже поствлены урны в сетях супермаркетов, или работают подвижные пункты сборов. Принимающие Евро-2012 города даже соревнуются по количеству собранных батареек, чтобы выиграть грант от Кока-Колы для города.
Собранные в Украине батарейки пока что складируются, и готовятся к передаче в Европу, на утилизирующие заводы. В Украине пока такого завода нет. Есть только предприятие "Аргентум", которое эти батарейки принимает, часть из них - вторично перерабатывает. Проще говоря, они собирают все, на что разлагают батарейки, и продают разным предприятиям. Планируют организовать процесс переработки всего батареечного мусора.

Понятное дело, в г.Симферополе пока нет пункта приема отработанных батареек. Я созвонилась с представителем предприятия "Аргентум", и в итоге вырисовалась следюущая схема возможного сотрудничества - можно организовать точку (или несколько) сбора отработанных батареек, накапливать их до какого-то серьезного количества (20-30 кг), и отправлять службой доставки в г.Львов. Принимающая сторона оплачивает доставку, но передача сырья осуществляется безвозмездно.

Я не химик, поэтому нарисовать красивую страшную картинку о том, что происходит с батарейкой после того, как мы ее выкидываем, не могу. Предпочитаю доверять в этом вопросе компетентным людям. Информация для ознакомления, полученная от Тараса (предприятие "Аргентум"):
[spoiler=]ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
За даними Держмитслужби України на територію України у 2010 році імпортовано 10 млн. мобільних телефонів, 300 тисяч портативних комп’ютерів, 277 мільйонів елементів живлення (батарейок) – це понад 4,5 тисяч тонн батарейок і акумуляторів, які після відпрацювання є потенційно небезпечними відходами або, за умов переробки, - джерелом цінних ресурсів, кольорових металів та хімічних речовин.
Кожного дня, в Україні на смітники потрапляє понад 12 тонн відпрацьованих батарейок!
За оціночними даними частка небезпечних відходів з відпрацьованих малих елементів живлення в складі твердих побутових відходів складає понад 50% усіх токсичних речовин. При цьому малі елементи живлення у вазі складають менше 0,25% твердих побутових відходів.
Використані елементи живлення містять ртуть, кадмій, свинець, олово, нікель, цинк, магній та інші хімічні елементи і сполуки. На сміттєзвалищах під впливом атмосферних факторів елементи живлення швидко руйнуються, речовини, що є в їх складі випаровуються і вимиваються. Таким чином в масштабах України до атмосфери та ґрунтових вод за рік потрапляє понад 40 кілограмів ртуті, 160 кілограмів кадмію, 260 тонн марганцевих сполук, 250 тонн натрієвих хлоридів і також інші хімічні сполуки, які в агресивному і хімічно-насиченому середовищі, яким є полігони ТПВ можуть вступати в різноманітні неконтрольовані реакції з не прогнозованим виходом небезпечних активних хімічних сполук.
Токсичні метали викликають ураження живих організмів, погіршують репродуктивні функції та викликають генетичні зміни і ракові захворювання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИКІВ І ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД
За експертними даними Європейської комісії щорічно на ринку ЄС реалізується приблизно 160 тис. тонн. портативних побутових батарейок.
Директивою 2006/66/EC Європейського Парламенту і Ради для виробників передбачено обов’язок і відповідальність за утилізацію відпрацьованих елементів живлення. Ця вимога, як правило реалізується самими учасниками ринку: виробниками і постачальниками через їх спеціалізовані неприбуткові асоціації.
В ЄС функціонує два основних спеціалізованих підприємства для первинної переробки відпрацьованих батарейок. В подальшому розсортований матеріал переробляється на понад 40 промислових підприємств для подальшої глибокої переробки.
У Сполучених Штатах Америки діє добровільна програма "Розширена Відповідальність Виробників " яка стосується збору і утилізації нікель-кадмієвих акумуляторів. Це некомерційна кампанія, ініційована виробниками, у рамках якої створено Корпорацію з переробки зарядних батарей, яка фінансує витрати продавців та муніципалітетів із збору, транспортування та переробки. Виробники та імпортери самостійно покривають витрати цієї корпорації.

РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
У 2006 році набрав чинності Закон України "Про хімічні джерела струму", яким визначено правові, організаційні та економічні засади у сфері поводження з хімічними джерелами струму з метою поліпшення екологічної ситуації в Україні за рахунок зменшення впливу відпрацьованих хімічних джерел струму шляхом утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму. Проте питання збирання і утилізації побутових батарейок і акумуляторів в Україні до сьогодні не має комплексного практичного розв’язання.

Практика показує, що попередньо вжиті Урядом кроки не є ефективними щодо кожного напряму поводження з відходами: ПЕТ-пляшкою, кульками, шинами, упаковкою, батарейками та інше. Запропоновані організаційні схеми призводять до додаткового навантаження на ціну відповідних товарів та неефективного використання акумульованих коштів. Імпортери тари сплачують спеціальний збір, проте проблема утилізації тари не вирішена. Постачальники шин включають в ціну витрати на утилізацію і при цьому в користувачів цієї продукції знову вимагають оплати при утилізації а системи утилізації шин до тепер не існує.
Примітним є той факт, що відмова від обмежень, щодо поводження з відходами (наприклад, скасування ліцензій на заготівлю ПЕТ-пляшки) відразу змінює стан справ. Якщо раніше ПЕТ не збирали і не переробляли, то при лібералізації цього питання ситуація карди-на¬льно, в природній спосіб, змінилася. Аналогічно з питанням заготівлі відпрацьованих джерел струму.
Як висновок – державні органи на практиці не можуть забезпечити організацію ефективного поводження з відходами – ринкові механізми та зацікавлені особи у співпраці здатні розвивати найбільш ефективні механізми поводження з відходами, включаючи громадський контроль і нагляд.

ВЗАЄМОДІЯ СТОРІН
Основними суб’єктами ринку побутових батарейок і акумуляторів є: споживачі – фізичні особи; постачальники (імпортери); роздрібні торговці.
Після завершення циклу використання батарейки переходять в розряд відходів і потрапляють в сферу компетенції таких суб’єктів: органів самоврядування; органів регіональної державної влади; органів державної влади; громадських природоохоронних організацій.
З іншого боку, відпрацьовані батарейки у зв’язку із значним вмістом у них цінних матеріалів можна розглядати як промислову сировину. Це входить до сфери інтересів: промислових підприємств; наукових інституцій та інших економічних суб’єктів.
Вирішення проблеми із утилізацією лежить в площині співпраці цих суб’єктів без надмірного втручання держави.

ТЕХНОЛОГІЇ
Над темою промислової переробки батарейок з 2006 року у Львові працюють Асоціація "ГалАвто", Інститут неорганічної хімії Львівської політехніки, фахівці хімічного факультету Державного університету імені І.Франка. За цей час проведено лабораторні дослідження, підготовлено схеми технологічних процесів для різних видів батарейок та акумуляторів. Створено технології (ноу-хав) які дозволяють безпечно утилізовувати більшість груп відпрацьованих батарейок на існуючому обладнанні. За окремими групами матеріалу дослідження продовжуються.

ПЕРЕРОБКА
Процес первинної переробки зібраних відпрацьованих батарейок включає сортування та розподіл за групами відповідно до технологічності. Розподілені групи складуються для безпечного зберігання.
В подальшому за групами відбувається глибока переробка, яка включає демонтаж частин елементів живлення і розділення матеріалів: металів, вуглецю, соляних, лужних та інших наповнювачів. Усі отримані матеріали є ресурсом, який в подальшому використовується у промисловості: металургії, виробництві добрив, фарб, припоїв та інше.
Первинна переробка зібраного матеріалу відбувається на підприємстві "Аргентум" (м.Львів). Окремі групи підлягають глибокій переробці, інші складуванню. В подальшому отримані матеріали відправляються на діючі підприємства для промислового застосування.
Утилізація наявного в Україні обсягу відпрацьованих батарейок може забезпечити роботою цілий ряд підприємств металургійної, хімічної, приладобудівної галузей, науково-дослідні інститути без необхідності створювати нові виробничі потужності.

ЗБІР
За період від листопада 2011 року до березня 2012 року зібрано менше однієї тонни матеріалу. Зазначений матеріал підлягає лабораторно-промисловому відпрацюванню технологій. При цьому переорієнтовувати наявне обладнання виключно під утилізацію батарейок доцільно при обсягах поставок від 1 тонни матеріалу в день.

Виходячи з наведеного – ключовим компонентом системи утилізації є система збирання.
Асоціація "ГалАвто" та інші сторони, що зацікавлені у вирішенні проблеми відпрацьованих батарейок в даний час працюють над розгортанням мережі збирання та відповідного інформування споживачів і учасників ринку.
На сьогодні батарейки приймаються підприємством "Аргентум" на нульових умовах (жодна із сторін при передачі-прийнятті матеріалу не здійснює оплати). При необхідності взаємодія сторін оформлюється договорами і актами про передачі матеріалу.[/spoiler]
Если вопрос сбора батареек интересует еще хотя бы десятерых человек, я могу заняться организацией процесса сбора и передачи. Как минимум, поставить коробку для сбора у себя в офисе (в центре), собирать батарейки у желающих и раз в месяц отправлять собранный мусор во Львов. Если процесс станет более масштабен, можно будет договориться с лояльными организациями, и аккумулировать мусор в нескольких точках.

Что скажете?

За это сообщение автора Рамина поблагодарили: 5
bratanoid 1, Scarabingo, TanyaIron, York, натальяА
Аватара пользователя
Рамина
 
Сообщения: 472
Изображения: 81
Зарегистрирован: 22.12.2010, 13:48
Откуда: Симф

Номер сообщения:#2  Сообщение дядя Женя » 12.04.2012, 16:41

Рамина, если нет материальной заинтересованности, дело заранее обречено на провал.
дядя Женя
 
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 23.12.2010, 15:10

Номер сообщения:#3  Сообщение Scarabingo » 12.04.2012, 17:01

Надеюсь, не все такие пессимисты, как дядя Женя ;) Рамина, давай адрес офиса, куда батарейки приносить :good:
Аватара пользователя
Scarabingo
 
Сообщения: 738
Изображения: 10
Зарегистрирован: 22.12.2010, 21:47
Откуда: Симферополь

Номер сообщения:#4  Сообщение Рамина » 12.04.2012, 17:10

Юля, ты можешь просто передавать мне батарейки (собрав их после похода со всей компании))) на встречах во вторник.. Так же как и все "свои".
А если дело выйдет за рамки "своих", то можно будет и коробочку завести :)

За это сообщение автора Рамина поблагодарил:
Scarabingo
Аватара пользователя
Рамина
 
Сообщения: 472
Изображения: 81
Зарегистрирован: 22.12.2010, 13:48
Откуда: Симф

Номер сообщения:#5  Сообщение Скиф » 12.04.2012, 18:47

Есть, где хранить. На днях переговорю про коробочку для сбора в одной аутдор-лавке. Результат, надеюсь, будет позитивным.
Вопрос: принимают все элементы питания или нет?
Сортировка необходима? Если да, то какая?
Как организовать доставку во Львов?
Кто ищет, того находят

Мы живем в обществе, где пицца приезжает быстрее, чем скорая. ©
Аватара пользователя
Скиф
 
Сообщения: 1335
Изображения: 0
Зарегистрирован: 22.12.2010, 13:32
Откуда: Ялта

Номер сообщения:#6  Сообщение Рамина » 12.04.2012, 18:54

Скиф писал(а):Есть, где хранить. На днях переговорю про коробочку для сбора в одной аутдор-лавке. Результат, надеюсь, будет позитивным.
Вопрос: принимают все элементы питания или нет?
Сортировка необходима? Если да, то какая?
Как организовать доставку во Львов?


Принимаются абсолютно все элементы питания, в т.ч. батарейки-таблетки, аккумуляторы, старые батарейки от телефонов. Сортировку они осуществляют самостоятельно. От нас - только сбор. Доставку во Львов можно организовать любым грузоперевозчиком, за счет получателя, когда накопится 20-30 кг груза. Можно поначалу объединять усилия, в дальнейшем - отправлять самостоятельно. Могу отправить данные контактного лица для связи.
Аватара пользователя
Рамина
 
Сообщения: 472
Изображения: 81
Зарегистрирован: 22.12.2010, 13:48
Откуда: Симф

Номер сообщения:#7  Сообщение Скиф » 12.04.2012, 19:09

Рамина писал(а):Принимаются абсолютно все элементы питания, в т.ч. батарейки-таблетки, аккумуляторы, старые батарейки от телефонов. Сортировку они осуществляют самостоятельно. От нас - только сбор. Доставку во Львов можно организовать любым грузоперевозчиком, за счет получателя, когда накопится 20-30 кг груза. Можно поначалу объединять усилия, в дальнейшем - отправлять самостоятельно. Могу отправить данные контактного лица для связи.


Отправляй.
Кто ищет, того находят

Мы живем в обществе, где пицца приезжает быстрее, чем скорая. ©
Аватара пользователя
Скиф
 
Сообщения: 1335
Изображения: 0
Зарегистрирован: 22.12.2010, 13:32
Откуда: Ялта

Номер сообщения:#8  Сообщение дядя Женя » 17.04.2012, 10:33

Я на выходных все понял. Я им отправлю батареек.. Готовьте коробку.

За это сообщение автора дядя Женя поблагодарили: 2
Рамина, Scarabingo
дядя Женя
 
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 23.12.2010, 15:10

Номер сообщения:#9  Сообщение Скиф » 26.04.2012, 12:25

В Ялтинском горном клубе бутылёк для батареек вчера вечером появился.
На этой неделе пройдут переговоры с магазином.
Кто ищет, того находят

Мы живем в обществе, где пицца приезжает быстрее, чем скорая. ©

За это сообщение автора Скиф поблагодарили: 2
Рамина, Scarabingo
Аватара пользователя
Скиф
 
Сообщения: 1335
Изображения: 0
Зарегистрирован: 22.12.2010, 13:32
Откуда: Ялта

Номер сообщения:#10  Сообщение tavr » 02.05.2012, 00:09

Сегодня специальная емкость для отработанных батареек появилась и в центральном офисе КСС на Зои Жильцовой,24.
И тут же начала наполняться свежеиспользованными батарейками! :)

Аналогичная коробочка в виде батарейки скоро появиться у меня в офисе - руководство поддержало в этом почине!

"Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся ..." ))

За это сообщение автора tavr поблагодарили: 4
NOVIKOV, Рамина, Scarabingo, натальяА
Аватара пользователя
tavr
 
Сообщения: 848
Зарегистрирован: 22.12.2010, 00:37
Откуда: Симферополь

Номер сообщения:#11  Сообщение Matvij » 02.05.2012, 01:54

В магазине "Вертикаль" тоже сегодня повесили ёмкость :D

За это сообщение автора Matvij поблагодарили: 6
bratanoid 1, Рамина, Scarabingo, tavr, York, натальяА
Аватара пользователя
Matvij
 
Сообщения: 1231
Изображения: 12
Зарегистрирован: 21.12.2010, 14:16

Номер сообщения:#12  Сообщение Рамина » 14.05.2012, 15:34

Появилась такая вот интернет-страничка (но пока в стадии разработки):

http://www.batteryrecycling.inf.ua/index.htm

И с легкой руки Саши Ищенко теперь принимаются и аккумуляторы от ИБП:

На сьогоднішній нараді прийняли рішення, що все-таки будемо працювати в напрямку переробки блоків безперебійного живлення оргтехніки. Технологія в нас є, юристи мають оформити відповідну документацію.


Так что, железячники, велком:)

За это сообщение автора Рамина поблагодарили: 3
Irina, Scarabingo, tavr
Аватара пользователя
Рамина
 
Сообщения: 472
Изображения: 81
Зарегистрирован: 22.12.2010, 13:48
Откуда: Симф

Номер сообщения:#13  Сообщение a0xff » 14.05.2012, 16:57

насколько я знаю, аккумы от ИБП частным лицам можно вполне успешно сдавать за денежку, а "белые" конторы давно утилизируют акумы в соответствующих конторах, так что вопрос не актуален :)
что же касается ИМХО- в нашей стране функции очистки выполняют разного рода БОМЖы, пока оные не будут материально заинтересованы сдавать батарейки(как сейчас бутылку/макулатуру и т.п.) ничего не изменится
Аватара пользователя
a0xff
 
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 22.12.2010, 01:06

Номер сообщения:#14  Сообщение Matvij » 15.05.2012, 12:34

a0xff писал(а):...ничего не изменится

Глобально - возможно, да. Батарейки, выбрасываемые обывателями, будут гнить на свалках.
НО.
Даже если туристы и спелики будут утилизировать батарейки по-людски - уже хорошо. ИМХО, средний спелик за год отстреливает батареек больше, чем средний обыватель за всю жизнь.

За это сообщение автора Matvij поблагодарили: 6
Скиф, Irina, NOVIKOV, Рамина, Scarabingo, York
Аватара пользователя
Matvij
 
Сообщения: 1231
Изображения: 12
Зарегистрирован: 21.12.2010, 14:16

Номер сообщения:#15  Сообщение York » 21.05.2012, 16:05

В парке "Скай Вэй" БК тоже есть ёмкость для отработаных батареек! :)
http://www.kss.crimea.ua/

За это сообщение автора York поблагодарили: 4
Irina, Рамина, Scarabingo, натальяА
Аватара пользователя
York
Спасатель
 
Сообщения: 1106
Изображения: 48
Зарегистрирован: 22.12.2010, 21:28
Откуда: Крым

Номер сообщения:#16  Сообщение Галина » 29.05.2012, 13:38

КСП "АЙ-ПЕТРИ"емкость для отработанных батареек ЕСТЬ!

За это сообщение автора Галина поблагодарили: 5
Jim, Рамина, Scarabingo, York, натальяА
Аватара пользователя
Галина
Спасатель
 
Сообщения: 1059
Изображения: 0
Зарегистрирован: 29.12.2010, 14:10
Откуда: КСП "Ай-Петри"

Номер сообщения:#17  Сообщение Рамина » 20.06.2012, 17:04

Готовлю первую отправку собранных батареек. Если кто еще не донес - велком!

Не знаю, кто "донес" ИТВ о том, что в Симферополе собирают батарейки, но давеча они грозились снять ролик о вреде неправильной утилизации батареек. Кто хочет, чтобы его доблестную организацию упомянули в одном ряду с КСС и "Вертикалью", пишите:)

За это сообщение автора Рамина поблагодарил:
Scarabingo
Аватара пользователя
Рамина
 
Сообщения: 472
Изображения: 81
Зарегистрирован: 22.12.2010, 13:48
Откуда: Симф

Номер сообщения:#18  Сообщение a0xff » 05.07.2012, 19:41

Аватара пользователя
a0xff
 
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 22.12.2010, 01:06

Номер сообщения:#19  Сообщение Scarabingo » 05.07.2012, 20:56

a0xff писал(а):http://www.kaspersky.ru/news?id=207733793

Эх, Раминка, не в тот город батарейки отправили... :?
Аватара пользователя
Scarabingo
 
Сообщения: 738
Изображения: 10
Зарегистрирован: 22.12.2010, 21:47
Откуда: Симферополь

Номер сообщения:#20  Сообщение Рамина » 05.07.2012, 23:31

Еще не отправила) Если домашний касперский стоит дороже билетов туда-обратно, могу подарить 12 кг батареек)))
Аватара пользователя
Рамина
 
Сообщения: 472
Изображения: 81
Зарегистрирован: 22.12.2010, 13:48
Откуда: Симф

Номер сообщения:#21  Сообщение дядя Женя » 06.07.2012, 10:39

Нее, нее, нее. Отработанные батарейки - только во Львов.
дядя Женя
 
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 23.12.2010, 15:10

Номер сообщения:#22  Сообщение Рамина » 07.08.2012, 15:20

На позапрошлой неделе отправили 15 с хвостиком кг отработанных батареек во Львов. С почином!:)

За это сообщение автора Рамина поблагодарили: 4
Биолог, Скиф, NOVIKOV, Scarabingo
Аватара пользователя
Рамина
 
Сообщения: 472
Изображения: 81
Зарегистрирован: 22.12.2010, 13:48
Откуда: Симф

Номер сообщения:#23  Сообщение Scarabingo » 16.08.2012, 13:42

Вот, пропечатали :) :
Активисты просят крымчан не выбрасывать вредоносные использованные батарейки
http://www.sobytiya.info/news/12/23845

За это сообщение автора Scarabingo поблагодарили: 3
Matvij, Рамина, натальяА
Аватара пользователя
Scarabingo
 
Сообщения: 738
Изображения: 10
Зарегистрирован: 22.12.2010, 21:47
Откуда: Симферополь

Номер сообщения:#24  Сообщение Scarabingo » 18.08.2012, 13:17

Ещё один пункт приёма: Севастопольский Клуб Туристов, г.Севастополь, ул.Меньшикова, 1 (http://vk.com/tourclub)
"По многочисленным просьбам неравнодушных организовано место сбора отработанных элементов питания для дальнейшей отправки на переработку. Приносите батарейки в клуб - ёмкость в аудитории."

За это сообщение автора Scarabingo поблагодарили: 2
Irina, натальяА
Аватара пользователя
Scarabingo
 
Сообщения: 738
Изображения: 10
Зарегистрирован: 22.12.2010, 21:47
Откуда: Симферополь

Номер сообщения:#25  Сообщение Рамина » 12.10.2012, 13:31

г.Ялта - ЭЦ "Геккон", Ялтинский автовокзал.

За это сообщение автора Рамина поблагодарили: 2
Irina, натальяА
Аватара пользователя
Рамина
 
Сообщения: 472
Изображения: 81
Зарегистрирован: 22.12.2010, 13:48
Откуда: Симф

Номер сообщения:#26  Сообщение a0xff » 13.11.2012, 14:43

статья на правильном ресурсе :) http://habrahabr.ru/post/158299/
по ссылке есть документ, где собран список пунктов утилизации
Аватара пользователя
a0xff
 
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 22.12.2010, 01:06

Номер сообщения:#27  Сообщение Scarabingo » 14.11.2012, 14:53

Из Крыма опасный для здоровья хлам вывозят во Львов

Одна пальчиковая батарейка может загрязнить тяжелыми металлами около 20 кв. м земли

Крымчане на волне всемирного увлечения заботой об экологии начали также беспокоиться о чистоте и сохранности окружающей среды. С недавнего времени волонтеры и бизнесмены организовывают пункты приема использованных батареек, люминисцентных ламп, отработанных аккумуляторов, которые несут вред здоровью, хотя в нашем обществе и не привыкли утилизировать их согласно всем правилам, а выкидывают на общие свалки, иногда и вовсе оставляют опасный хлам в доме.

Самоорганизованный сбор отработанных батареек действует исключительно на волонтерских началах. «Наша акция не коммерческая и бессрочная, — говорит один из организаторов экодвижения «Зеленый вектор» Марина Юзько. — Пункты приема находятся в Хайдельберг-центре (общество, сотрудничающее с немецким городом-побратимом крымской столицы. — Авт.), в недавно открывшемся антикафе и еще в нескольких магазинах Симферополя. В Крыму нет предприятий по утилизации использованных батареек, поэтому мы их собираем и отправляем во Львов на завод по их переработке. Принимают батарейки у нас бесплатно, правда, нужно насобирать 30 кг — тогда завод сам оплачивает транспортировку и переработку. За четыре месяца мы собрали 60 кг, и уже два раза отправляли их во Львов».

По словам активистки, движение набирает обороты: если первую партию собирали три месяца, то вторую — месяц. «Теперь в наших планах: организовать пункты приема в магазинах по продаже техники, а также устроить пункты по сбору люминисцентных ламп», — говорит она.

Кстати, экологи уверяют, что одна пальчиковая батарейка может загрязнить тяжелыми металлами около 20 кв. м земли, если попадет на общую свалку. Из почвы вместе с водой вредные вещества могут попасть на соседние земли, а оттуда — в растения, которые мы употребляем в пищу. Элементы, которые при этом накапливаются в организмах людей — ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк — выводятся с большим трудом.

Взяться за люминисцентные лампы и так называемые «экономки» волонтеры решили не зря. Сегодня их используют в каждом втором крымском доме и офисе, но отработанные лампы утилизировать по правилам не выйдет. В Крыму принимает токсичные отходы только одна фирма в Симферополе, но с населением она не работает: «Сотрудничаем только с большими предприятиями. За одну лампу на пункте приема берем от 4 до 12 гривен, в зависимости от того, как далеко их приходится везти». Имеется организация с таким же профилем и в Керчи, но они не принимали ртутные лампы последние два года и сейчас получают лицензию, для того чтобы возобновить сбор. «Тогда начнем утилизировать их на заводе в Горловке. У нас же лампы складируются и готовятся к перевозке», — объясняет директор керченского предприятия Андрей Прибыльский.

Как сообщили в пресс-службе рескомитета по охране окружающей среды, централизованной схемы по сбору вредных отходов в Крыму действительно не существует: «Контролировать ситуацию очень сложно. Можно вести учет на предприятиях, а проконтролировать, кто выкидывает ту же лампу или батарейку в мусорный бак, невозможно».

http://news.guru.ua/news/280313/Iz_Krym ... _Lvov.html
Аватара пользователя
Scarabingo
 
Сообщения: 738
Изображения: 10
Зарегистрирован: 22.12.2010, 21:47
Откуда: Симферополь

Номер сообщения:#28  Сообщение Рамина » 10.12.2012, 17:33

г.Севастополь
Юмашевский рынок, павильйон № 20А сразу возле ступенек к супермаркету СИЛЬПО.

За это сообщение автора Рамина поблагодарил:
натальяА
Аватара пользователя
Рамина
 
Сообщения: 472
Изображения: 81
Зарегистрирован: 22.12.2010, 13:48
Откуда: Симф

адресс

Номер сообщения:#29  Сообщение tavruss » 07.01.2013, 19:37

Скиф писал(а):В Ялтинском горном клубе бутылёк для батареек вчера вечером появился.
На этой неделе пройдут переговоры с магазином.

Т.е. можно приходить всем желающим и вносить свой вклад? ;) А по какому адресу?
С уважением
tavruss
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07.01.2013, 19:27

адресс

Номер сообщения:#30  Сообщение Скиф » 08.01.2013, 13:33

tavruss писал(а): Т.е. можно приходить всем желающим и вносить свой вклад? ;) А по какому адресу?
С уважением

Проще отнести в магазин "Геккон", автовокзал, вход с восточной стороны (напротив троллейбусной станции).
Помещение клуба в пер. Потемкинском, напротив тубдиспансера, в полуподвальном помещении. Вывески есть.
Люди там бывают по средам (спелеосекция) и четвергам (туристы) с 18-30 до 19.00-19.30.
Кто ищет, того находят

Мы живем в обществе, где пицца приезжает быстрее, чем скорая. ©
Аватара пользователя
Скиф
 
Сообщения: 1335
Изображения: 0
Зарегистрирован: 22.12.2010, 13:32
Откуда: Ялта

Номер сообщения:#31  Сообщение Scarabingo » 15.02.2013, 17:19

В Севастополе в рамках общественного проекта «Сдай батарейку!» были открыты 25 точек приема использованных батареек.
Об этом сообщают организаторы проекта.
Пункты приема открыты в магазинах, на рынках, в школах и даже общественных туалетах. В дальнейшем активисты будут отправлять собранные батарейки на завод «Цитрон» во Франции, который выполняет их переработку. По мнению организаторов, у львовского завода «Аргентум» недостаточно экологичное производство.
До 25 февраля планируется открыть 30 пунктов приема батареек. По мнению организаторов, этого вполне достаточно, чтобы покрыть потребность города.
СПРАВКА: В Украине действует национальная кампания «Батарейка – утилизация!». Одна батарейка, попадая в почву, отравляет ядовитыми металлами 20 кубометров почвы или 400 литров воды.

Отсюда: http://news.allcrimea.net/news/2013/2/15/1360912199/

За это сообщение автора Scarabingo поблагодарил:
натальяА
Аватара пользователя
Scarabingo
 
Сообщения: 738
Изображения: 10
Зарегистрирован: 22.12.2010, 21:47
Откуда: Симферополь

Номер сообщения:#32  Сообщение дядя Женя » 15.02.2013, 18:36

Не-не-не, только во Львов.

За это сообщение автора дядя Женя поблагодарили: 4
Jim, Matvij, УгРо, ЭК
дядя Женя
 
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 23.12.2010, 15:10

Вопрос Рамине

Номер сообщения:#33  Сообщение alexgreen63 » 24.03.2013, 20:17

Здравствуйте, Рамина и все-все "батарейщики". Я рад, что работает система сбора и отправки батареек, или, точнее говоря, ХИТов - химических источников тока. Вопрос в том, работает ли переработка во Львове. По моим данным нет - т.к. мало сырья, т.е. ХИТов в тоннах. Что скажете? Не получилось бы, что спасая Крым отравим Львов. 2-е. Как спец говорю, что металлический цинк из батареек нужен учителям химии Крыма. Но кто бы его в Крыму получал? У кого есть лицензия? И, 3-е. Горькое. Всё это можно собирать и складировать лишь немногим предприятиям - поэтому я 20 лет не могу официально и законопослушно это делать с охватом всего Крыма - так, в виде "Экодействия" или "Экоакции Батарейка" веду эту работу...
Далее. Есть проект "Экомагазин" с отработанной методикой сбора ХИТов, дезиков, ламп, стеклянных пузырьков, макулатуры и т.д., но нет финансирования. Одна точка "Экомагазина" требует около 150 грн/мес вложений для поощрения сдатчиков. А спонсоров нет. Или мне незнакомы такие...
alexgreen63
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24.03.2013, 19:52

Номер сообщения:#34  Сообщение Vladimir » 25.03.2013, 00:35

И? Предложение?
Vladimir
 
Сообщения: 1042
Изображения: 423
Зарегистрирован: 20.12.2010, 04:45
Откуда: Симферополь

Вопрос Рамине

Номер сообщения:#35  Сообщение Рамина » 25.03.2013, 01:02

Здравствуйте,

alexgreen63 писал(а):Здравствуйте, Рамина и все-все "батарейщики". Я рад, что работает система сбора и отправки батареек, или, точнее говоря, ХИТов - химических источников тока. Вопрос в том, работает ли переработка во Львове. По моим данным нет - т.к. мало сырья, т.е. ХИТов в тоннах. Что скажете? Не получилось бы, что спасая Крым отравим Львов.

На данный момент заводом "Аргентум" переработана примерно одна пятая собранного сырья, а собрано было всего около 2-х тонн. Непереработанный материал пока что сортируется и складируется. Текущая переработка ведется в исследовательском режиме, для отработки технологий. В апреле 2013-го года планируется запуск линии по переработке батареек. Конечно, существующая аматорская схема ХИТов не может обеспечить линию достаточным количеством сырья, вопрос организации сбора и логистики материала пока остается открытым.
alexgreen63 писал(а):2-е. Как спец говорю, что металлический цинк из батареек нужен учителям химии Крыма. Но кто бы его в Крыму получал? У кого есть лицензия?

На эти вопросы я ответить не могу..
alexgreen63 писал(а):И, 3-е. Горькое. Всё это можно собирать и складировать лишь немногим предприятиям - поэтому я 20 лет не могу официально и законопослушно это делать с охватом всего Крыма - так, в виде "Экодействия" или "Экоакции Батарейка" веду эту работу...
Далее. Есть проект "Экомагазин" с отработанной методикой сбора ХИТов, дезиков, ламп, стеклянных пузырьков, макулатуры и т.д., но нет финансирования. Одна точка "Экомагазина" требует около 150 грн/мес вложений для поощрения сдатчиков. А спонсоров нет. Или мне незнакомы такие...

Скажем так, проект по сбору батареек в г.Севастополе http://vk.com/no_battery_in_sevastopol подошел к вопросу практически, и начал собирать спонсорскую помощь на организацию собственно сбора. Лично мне, например, такой подход не импонирует - как мне кажется, и как показала практика в г.Симферополе и в других городах, создать в одном городе несколько работающих точек по сбору и организовать их перевозку на завод могут 3-5 трезвых волонтера, прикладывая к этому минимум усилий и материальных средств. Другой вопрос, что саму мысль о необходимости утилизации батареек в специально отведенных для этого местах нужно нести в широкие массы, но раздача листовок в этом мало помогает. Кроме того, как только в любом хорошем волонтерском начинании заводятся деньги, оно обычно начинает плохо пахнуть, и привлекает ненужные интересующиеся и проверяющие организации. Кстати, Севастополь собирает батарейки для последующей передачи их во Францию, на завод "Цитрон".

Кстати говоря, ответственный представитель ДП "Аргентум" по вопросам сбора и утилизации батареек Тарас Когут открытый к общению с любыми заинтересованными в этих процессах людьми. Его контакты можно найти на страничке http://www.batteryrecycling.inf.ua/index.htm . У него можно получить исчерпывающую информацию по технологиям переработки батареек, и планах по организации сбора сырья в Украине.

За это сообщение автора Рамина поблагодарили: 2
Irina, натальяА
Аватара пользователя
Рамина
 
Сообщения: 472
Изображения: 81
Зарегистрирован: 22.12.2010, 13:48
Откуда: Симф

Номер сообщения:#36  Сообщение Биолог » 09.07.2013, 13:40

Глупая женщина пытается перевоспитать мужчину. Умная - стремится его научить. И только мудрая совершает почти невозможное - она оставляет его в покое.

За это сообщение автора Биолог поблагодарил:
Скиф
Аватара пользователя
Биолог
 
Сообщения: 1585
Изображения: 49
Зарегистрирован: 19.12.2010, 23:58

Номер сообщения:#37  Сообщение Pilot » 11.12.2013, 17:56

100 тис. грн коштували WOG відпрацьовані батарейки
29.10.2013 http://wog.ua/ukr/news/520/
Протягом найближчих днів на кожній АЗК мережі WOG будуть встановлені спеціальні урни для збору відпрацьованих батарейок й акумуляторів. Сума інвестицій в ініціативу становить 100 тис грн. Відправка на утилізацію зібраних малих побутових хімічних елементів живлення ємністю до 7 Ампергодин відбуватиметься при їх накопиченні від 5 кг.

«Ми відчуваємо відповідальність перед країною, в якій живемо і землею, яка нас годує. Й чудово розуміємо українців, у яких через брак часу не виходить приділяти увагу сортуванню сміття та здачі до спецустанов шкідливих предметів побуту. Саме тому ми вирішили встановити на наших АЗК спеціальні урни для збору відпрацьованих батарейок і акумуляторів. Кожен водій чи пасажир може позбутись непотрібних батарейок під час розрахунку на касі чи після перекусу. Берегти природу стане зручно. Приєднуйтесь!» - Закликав генеральний директор компанії WOG Сергій Корецький.

Батарейки та побутові акумулятори є джерелом небезпечних хімічних речовин, серед яких ртуть, кобальт, нікель, кадмій. Після використання, потрапляючи до грунту чи води, вони отруюють середовище. Зібрані на АЗК WOG батарейки будуть відправлені на Львівське державне підприємство «Аргентум», яке займається безпечною утилізацією та переробкою зарядних елементів.

Говорячи про «зелений», екологічний напрямок роботи компанії, слід згадати про встановлення сонячних батарей на АЗК мережі та висадку дерев у парках і скверах. А вже незабаром відбудеться офіційна презентація наступної глобальної ініціативи WOG для збереження довкілля.

За это сообщение автора Pilot поблагодарил:
Скиф
Аватара пользователя
Pilot
 
Сообщения: 121
Изображения: 0
Зарегистрирован: 21.01.2013, 18:30
Откуда: Ялта

Номер сообщения:#38  Сообщение damienx88 » 19.01.2014, 03:47

Вот еще нашел карту с пунктами приема http://www.recyclegathering.com/RecyclePoints
Там в основном Симферополь и Севастополь и еще несколько по Крыму. Есть поиск.
А вообще там много городов по всей Украине.
Можно и свои добавлять.

За это сообщение автора damienx88 поблагодарили: 2
Биолог, натальяА
damienx88
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19.01.2014, 03:42

Номер сообщения:#39  Сообщение натальяА » 23.01.2014, 14:01

Сбылась мечта-задумывай другую!Сбылась 2-ая- 3-тью загадай!Мечтай, чтоб жизнь прошла не вхолостую! Чтоб не впустую жизнь прошла - мечтай!
Аватара пользователя
натальяА
 
Сообщения: 1257
Изображения: 181
Зарегистрирован: 24.08.2013, 13:28
Откуда: город герой Севастополь

Номер сообщения:#40  Сообщение натальяА » 23.01.2014, 14:23

тема Севастопольском форуме(дала ссылки)
http://forum.sevastopol.info/viewtopic. ... #p17720316
Сбылась мечта-задумывай другую!Сбылась 2-ая- 3-тью загадай!Мечтай, чтоб жизнь прошла не вхолостую! Чтоб не впустую жизнь прошла - мечтай!
Аватара пользователя
натальяА
 
Сообщения: 1257
Изображения: 181
Зарегистрирован: 24.08.2013, 13:28
Откуда: город герой Севастополь

Номер сообщения:#41  Сообщение Рамина » 23.01.2014, 15:03


Эта акция просто закончилась уже..

За это сообщение автора Рамина поблагодарил:
натальяА
Аватара пользователя
Рамина
 
Сообщения: 472
Изображения: 81
Зарегистрирован: 22.12.2010, 13:48
Откуда: Симф

Номер сообщения:#42  Сообщение натальяА » 24.01.2014, 10:20

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TghrJy0rzW0[/youtube]
Сбылась мечта-задумывай другую!Сбылась 2-ая- 3-тью загадай!Мечтай, чтоб жизнь прошла не вхолостую! Чтоб не впустую жизнь прошла - мечтай!
Аватара пользователя
натальяА
 
Сообщения: 1257
Изображения: 181
Зарегистрирован: 24.08.2013, 13:28
Откуда: город герой Севастополь

Номер сообщения:#43  Сообщение натальяА » 24.01.2014, 10:24

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dCjynGLmdIc[/youtube]
26 февраля, в 18.30 в медиа-центре IPC Севастополь состоялась пресс-конференция «Севастополь, сдай Батарейку»
Пресс-конференцию провела инициативная группа «Севастополь, Сдай Батарейку» в составе девяти человек -- семеро севастопольцев и двое жителей Санкт-Петербурга, начавших в декабре 2012 года в Севастополе компанию по созданию сети точек сбора использованных батареек от населения (боксы) и организацию их отправки на переработку
Сбылась мечта-задумывай другую!Сбылась 2-ая- 3-тью загадай!Мечтай, чтоб жизнь прошла не вхолостую! Чтоб не впустую жизнь прошла - мечтай!
Аватара пользователя
натальяА
 
Сообщения: 1257
Изображения: 181
Зарегистрирован: 24.08.2013, 13:28
Откуда: город герой Севастополь


Вернуться в ОКОМ

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3